รับตารางผลประโยชน์


  โปรดระบุ

  Invalid Input

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

20SS สมาร์ทเซฟเว่อร์ กรุงไทย-แอกซ่า

การออมเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อกันไว้ใช้จ่ายในอนาคต เป็นหลักประกันให้คุณได้ว่า เงินของคุณที่สะสมไว้สามารถช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากการออมเงินแล้วคุณและครอบครัวยังคงได้รับความคุ้มครองชีวิตจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคร้ายแรง สมาร์ทเซฟเว่อร์ สะสมทรัพย์ 20 ปี อีกหนึ่งทางเลือกที่ กรุงไทย-แอกซ่าสร้างสรรค์เพื่อให้คุณและครอบครัว ได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ เริ่มต้นการออมที่คุ้มค่าด้วย 20SS

 • เบี้ยคุ้มค่า ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แบบอัตราเบี้ยต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มสะสมเงินออม ชำระเบี้ยต่อเนื่อง 20 ปีให้ผลตอบแทนสูง
 • สะสมทุน รับผลประโยชน์สูงสุด 318% ของทุนประกัน เงินจ่ายคืนสะสมได้ รับเงินจ่ายคืนทุก 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นปีที่ 5
 • คุ้มครอง 12 โรคร้าย รับผลประโยชน์คุ้มครองโรคร้ายแรงแบบจ่ายประกันภัยของกรมธรรม์หลักล่างหน้า
 • สิทธิกู้ยืมเงินจากมูลค่าในกรมธรรม์ เพื่อใช้ในเวลาฉุกเฉิน

 

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

02-004-9500

เลือกตัวแทนมืออาชีพ

นัดหมายฝ่ายขายออนไลน์

เพิ่มเพื่อน