บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2540 ที่เกิดจากการร่วมทุนระหว่าง บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นนำที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยสถานะทางการเงินที่มั่นคง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ และการบริการที่หลากหลาย และกลุ่มแอกซ่า กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันชีวิต

บมจ. ธนาคารกรุงไทย


มุ่งสู่... ความเป็นสถาบันการเงินชั้นนำ ที่คุณวางใจ ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานที่มั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษเรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารที่แสนสะดวก และมั่นคงที่ประชาชนในทุกภูมิภาคไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเราด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศ เราก็พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบันลูกค้าภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาดไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน

เติบโตเคียงข้างคุณ


ปัจจุบัน ธนาคารยังคงเติบโตและพร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจาก "ธนาคารแสนสะดวก" หรือ "The Convenience Bank" ที่ถือเป็นมาตรฐานบริการของธนาคารในปัจจุบัน สู่แนวคิด "กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ" หรือ "Growing Together" อันเป็นความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

กลุ่มแอกซ่า


กลุ่มแอกซ่ามีเครือข่ายคลอบคลุมกว่า 59 ประเทศ พนักงาน 161,000 คน และให้บริการลูกค้ามากถึง 103 ล้านคนทั่วโลกโดยมีความเชี่ยวชาญด้านการให้ความคุ้มครองทางการเงินผ่านแผนความคุ้มครองและบริการที่หลากหลาย คลอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย 3 สายธุรกิจหลัก คือ การประกันอสังหาริมทรัพย์และประกันวินาศภัย การประกันชีวิต และการบริหารจัดการสินทรัพย์
กลุ่มแอกซ่ามีรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิค และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่มีการเติบโตสูง

ชื่อบริษัท

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ดำเนินธุรกิจ

สร้างความคุ้มครองทางการเงินด้วยการประกันชีวิต

ก่อตั้ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2540

ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน

1,355 ล้านบาท

 

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

02-004-9500

เลือกตัวแทนมืออาชีพ

นัดหมายฝ่ายขายออนไลน์

เพิ่มเพื่อน