รับตารางผลประโยชน์


  โปรดระบุ

  Invalid Input

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

สะสมเบี้ย 12 ปี คุ้มครองยาวนาน

ความคุ้มครองที่สูง สะสมเพื่อเป็นกองทุนมรดก
ชำระเบี้ยประกันเพียง 12 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ด้วยเบี้ยประกันที่ต่ำ และให้ความคุ้มครองสูง มีเงินจ่ายคืนประจำปี ตั้งแต่ปีที่ 2 จนครบอายุ 85 จะดีกว่าไหมหากเราสามารถเปลี่ยนค่าใช้จ่ายให้เป็นเงินออมเพื่ออนาคตของคุณและครอบครัว เริ่มวางแผนและรับตารางผลประโยชน์และความคุ้มครองประกอบการตัดสินใจได้ที่นี่
 • สะสมเพื่อเป็นกองทุนมรดก เงินคืนตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงครบอายุ 85 สามารถสะสมเป็นกองทุนมรดกในยามเกษียนอายุ
 • มั่นใจกับอนาคตที่มั่นคง รับเงินครบกำหนดสัญญา 115% ของจำนวนเงินเอาประกัน
 • คุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงิเอาประกันตลอดสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนเงินสดและแต่จำนวนใดที่มากกว่า

 

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

02-004-9500

เลือกตัวแทนมืออาชีพ

นัดหมายฝ่ายขายออนไลน์

เพิ่มเพื่อน