i Care

ประกันโรคร้ายแรง

ไอแคร์

 


รับข้อมูลเพิ่มเติม


  โปรดระบุ

  โปรดระบุอายุ

  โปรดระบุเพศ ผู้ขอเอาประกัน

  โปรดระบุ

  โปรดระบุ

  โปรดระบุเบอร์มือถือ

  โปรดระบุ E-mail ที่ถูกต้อง

iCare แผนประกันโรคร้ายแรงที่ครอบคลุม

 • คุ้มครอง 90 โรค ครอบคลุมทุกระยะ
 • จะเคลมหลายครั้งก็ยังไหว เพราะความคุ้มครองเราให้สูงสุดถึง 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เพิ่มความคุ้มครองอีก 10 โรคสำหรับสมาชิกตัวน้อย (รวมคุ้มครองสูงสุด 6 เท่าสำหรับเด็กอายุ 1 เดือน - 18 ปี)
 • บริษัทฯ จ่ายเบี้ยแทนเมื่อป่วยด้วยโรคร้ายแรงระยะรุนแรง
 • ใส่ใจดูแล มอบส่วนลดสำหรับครอบครัวที่คุณรัก
 • มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (ทุกกรณี) 100,000 บาท

ตารางผลประโยชน์ iCare โดยสรุป

 ผลประโยชน์ แผน 500,000 แผน 1,000,000 แผน 3,000,000 แผน 5,000,000
 ความคุ้มครองส่วนโรคร้ายแรง 500,000 บาท 1,000,000 บาท 3,000,000 บาท 5,000,000 บาท
 ระยะของโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเริ่มต้น ระยะปานกลาง ระยะรุนแรง     

 ผลประโยชน์โรคร้ายแรงในเด็ก

 (10 โรคสำหรับอายุ 1 เดือน - 18 ปี)

ครั้งละ 100,000 บาทต่อโรค

(สูงสุดไม่เกิน 5 โรคหรือ 500,000 บาท) 

ครั้งละ 200,000 บาทต่อโรค

(สูงสุดไม่เกิน 5 โรคหรือ 1,000,000 บาท)

ครั้งละ 600,000 บาทต่อโรค

(สูงสุดไม่เกิน 5 โรคหรือ 3,000,000 บาท)

ครั้งละ 1,000,000 บาทต่อโรค

(สูงสุดไม่เกิน 5 โรคหรือ 5,000,000 บาท)

 ผลประโยชน์สูงสุดส่วนโรคร้ายแรง 
 1 เดือน - 18 ปี  3,000,000 บาท  6,000,000 บาท 18,000,000 บาท 30,000,000 บาท
 19 ปีขึ้นไป  2,500,000 บาท 5,000,000 บาท 15,000,000 บาท  25,000,000 บาท 

 ผลประโยชน์เพิ่มเติมพิเศษ 

บริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยประกันให้แผนประกัน i-Care เพื่อให้กรมธรรม์ยังมีผลบังคับต่อไป กรณีตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรงในกลุ่มโรคใดโรคหนึ่ง
 คุ้มครองการเสียชีวิต (ทุกกรณี)  100,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะมากกว่า
 กรณีอายุครบ 85 ปี  รับผลประโยชน์ 100,000 บาท    

กรมธรรม์ iCare จะคุ้มครองเมื่อ

  โดยนับจากวันที่กรมธรรม์ iCare มีผลบังคับสำหรับโรงร้ายแรงระยะรุนแรง
  และจะต้องไม่มีอาการหรือการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกันในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองดังกล่าวนี้
  โดยนับจากวันที่กรมธรรม์ iCare มีผลบังคับสำหรับโรงร้ายแรงระยะเริ่มต้น และโรคร้ายแรงระยะปานกลาง
  และจะต้องไม่มีอาการหรือการรักษาที่เกี่ยวเนื่องกันในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองดังกล่าวนี้

ข้อควรรู้ : สำหรับการเคลมระหว่างโรคร้ายแรงระยะรุนแรงต่างกลุ่มโรค แผนประกัน iCare จะคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลา

  โดยนับจาก
  1. การวินิจฉัยโรคร้ายแรงระยะรุนแรงครั้งล่าสุดในกลุ่มโรคที่ 2,3,4,5 หรือ
  2. หลังจากวันที่รักษาหายขาดของโรคมะเร็ง (กลุ่มโรคที่ 1)
โรคมะเร็ง
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งตับ
 • มะเร็งมดลูก
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่
 • มะเร็งทวารหนัก
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งไทรอยด์
 • มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • มะเร็งผิวหนัง
 • มะเร็งกระดูก
 • มะเร็งช่องปาก
 • มะเร็งโพรงหลังจมูก
 • มะเร็งกล่องเสียง
 • มะเร็งถุงน้ำดี
 • มะเร็งรังไข่
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งในระบบประสาท และเนื้องอกในระบบประสาท
 • มะเร็งระบบทางเดินอาหาร
 • มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ อวัยวะสืบพันธุ์ชาย
 • มะเร็งที่เกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็ง
 • มะเร็งในอวัยวะสำคัญอื่นๆ
อวัยวะและระบบสำคัญ
 • โรคตับแข็ง
 • ตับวาย
 • การผ่าตัดตับ
 • เนื้อตับอ่อนตาย
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบ
 • โรคไตวาย
 • เนื้องอกที่ต่อมหมวกไต
 • โรคความบกพร่องในต่อมหมวกไต
 • โตอักเสบลูปูสจากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 • โรคถุงน้ำในไต
 • โรคโลหิตจากจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ/ปลูกถ่ายไขกระดูก
 • การผ่าตัดปอดออกข้างหนึ่ง
 • ภาวะเลือดจาง
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังคด
 • โรคเกี่ยวกับลิ่มเลือด
 • โรคทางเดินน้ำดี
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้น
 • การถ่ายลำไส้เล็ก/กระจกตา
 • โรคแรงดันปอดสูง
 • โรคหนังแข็ง
 • โรคหอบหืดรุนแรง
 • โรคปอดระยะสุดท้าย
 • กลุ่มอาการไอเซนเมนเกอร์
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูง
 • ลูปัส

ระบบประสาท
 • พาร์กินสัน
 • สมองเสื่อม อัลไซเมอร์
 • เนื้องอกต่อมใต้สมอง
 • ตาบอดหนึ่งข้าง
 • เลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมอง
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะคลีโรสิส
 • อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
 • ภาวะสูญเสียการทำงานกล้ามเนื้อแขน/ขา
 • โรคโปลิโอ
 • เส้นประสาทตาฝ่อ
 • โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคกล้มเนื้ออ่อนแรง
 • โขสันหลังอักเสบ
 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • ตาบอด
 • ภาวะโคม่า
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 • โรคหลอดเลือดสมองแตก/อุดตัน
 • โรคเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • การฉีกขาดของรากสระสาทต้นแขน
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 • สมองอักเสบจากไวรัส
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคเยื่อหุ้มสมอง

หัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • ภาวะลิ้นหัวใจติดเชื้อ
 • โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • การผ่าตัดเลาะเยื่อหุ้มหัวใจ
 • การผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เออร์ต้า

อื่นๆ
 • อีโบล่า
 • การสูญเสียการได้ยิน
 • แผลไหม้ฉกรรจ์
 • การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม
 • การติดเชื้อเอดส์ที่เกิดจากการเปลี่ยนถ่ายเลือด
 • โรคครอยตส์เฟลตต์
 • โรคจาค็อบ
 • โรคเท้าช้าง
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • โรคเนื้อเยื่อผังผิดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 • โรคลำไหส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 • โรคโครห์น
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์

ตัวอย่างการเรียกร้องสินไหม ระหว่าง 5 กลุ่มโรค

1. การเรียกร้องสินไหมในกลุ่มโรคที่ 2, 3, 4 และ 5 สามารถเคลมได้เหมือนกันทั้งหมด

2. สำหรับกลุ่มโรคที่ 1 (มะเร็ง) สามารถเคลมได้เพียงระยะละ 1 ครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง รวมผลประโยชน์สูงสุดไม่เกิน 100%

ตัวอย่างเบี้ยประกัน อายุ 1 เดือน - 35 ปี (เบี้ยประกันต่อปี)

 แผนประกัน แผน 1,000,000 แผน 2,000,000 แผน 3,000,000 4,000,000 แผน 5,000,000
อายุ ชาย  หญิง ชาย  หญิง ชาย  หญิง ชาย  หญิง ชาย  หญิง
0 2,769 2,227 4,569 3,587 6,369 4,947 8,169 6,307 9,969 7,667
1 2,784 2,237 4,584 3,597 6,384 4,957 8,184 6,317 9,984 7,677
2 2,800 2,248 4,600 3,608 6,400 4,968 8,200 6,328 10,000 7,688
3 2,817 2,260 4,617 3,620 6,417 4,980 8,217 6,340 10,017 7,700
4 2,836 2,274 4,636 3,634 6,436 4,994 8,236 6,354 10,036 7,714
5 2,855 2,289 4,655 3,649 6,455 5,009 8,255 6,369 10,055 7,729
6 2,667 2,274 4,257 3,604 5,847 4,934 7,437 6,264 9,027 7,594
7 2,688 2,289 4,278 3,619 5,868 4,949 7,458 6,279 9,048 7,609
8 2,712 2,307 4,302 3,637 5,892 4,967 7,482 6,297 9,072 7,627
9 2,737 2,323 4,327 3,653 5,917 4,983 7,507 6,313 9,097 7,643
10 2,763 2,343 4,353 3,673 5,943 5,003 7,533 6,333 9,123 7,663
11 2,630 2,603 4,060 4,173 5,490 5,743 6,920 7,313 8,350 8,883
12 2,658 2,623 4,088 4,193 5,518 5,763 6,948 7,333 8,378 8,903
13 2,687 2,644 4,117 4,214 5,547 5,784 6,977 7,354 8,407 8,924
14 2,718 2,666 4,148 4,236 5,578 5,806 7,008 7,376 8,438 8,946
15 2,749 2,689 4,179 4,259 5,609 5,829 7,039 7,399 8,469 8,969
16 2,719 2,583 4,089 4,023 5,459 5,463 6,829 6,903 8,199 8,343
17 2,751 2,607 4,121 4,047 5,491 5,487 6,861 6,927 8,231 8,367
18 2,784 2,634 4,154 4,074 5,524 5,514 6,894 6,954 8,264 8,394
19 2,768 2,631 4,088 4,041 5,408 5,451 6,728 6,861 8,048 8,271
20 2,802 2,659 4,122 4,069 5,442 5,479 6,762 6,889 8,082 8,299
21 2,837 2,689 4,157 4,099 5,477 5,509 6,797 6,919 8,117 8,329
22 2,873 2,720 4,193 4,130 5,513 5,540 6,833 6,950 8,153 8,360
23 2,911 2,754 4,231 4,164 5,551 5,574 6,871 6,984 8,191 8,394
24 2,951 2,788 4,271 4,198 5,591 5,608 6,911 7,018 8,231 8,428
25 2,992 2,824 4,312 4,234 5,632 5,644 6,952 7,054 8,272 8,464
26 3,107 3,123 4,497 4,793 5,887 6,463 7,277 8,133 8,667 9,803
27 3,153 3,163 4,543 4,833 5,933 6,503 7,323 8,173 8,713 9,843
28 3,202 3,206 4,592 4,876 5,982 6,546 7,372 8,216 8,762 9,886
29 3,255 3,251 4,645 4,921 6,035 6,591 7,425 8,261 8,815 9,931
30 3,310 3,297 4,700 4,967 6,090 6,637 7,480 8,307 8,870 9,977
31 3,900 3,747 5,820 5,817 7,740 7,887 9,660 9,957 11,580 12,027
32 3,963 3,801 5,883 5,871 7,803 7,941 9,723 10,011 11,643 12,081
33 4,029 3,855 5,949 5,925 7,869 7,995 9,789 10,065 11,709 12,135
34 4,100 3,915 6,020 5,985 7,940 8,055 9,860 10,125 11,780 12,195
35 4,175 3,976 6,095 6,046 8,015 8,116 9,935 10,186 11,855 12,256

 

ติดต่อตัวแทน กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

02-004-9500

เลือกตัวแทนมืออาชีพ

นัดหมายฝ่ายขายออนไลน์

เพิ่มเพื่อน